SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Kainuun kymppi. 1999 - 2006


Hankkeen nimi Kainuun kymppi 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Alkamispäivä 01.08.1999 
Päättymispäivä 31.07.2006 
Vaihe Päättynyt
Kustannusluokka 10 000 - 20 000
Maa Suomi
Vaikutusalue Alueellinen
Vaikutusalueen tarkenne Oulun lääni/Kainuu 
Tieteenalaluokittelu Tieteenala/Kasvatustieteet
Tiivistelmä Kainuun kymppi on opetushallituksen rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan (TVT) pedagogista käyttöä peruskoulussa ja lukiossa mukana olevissa Kainuun kunnissa (+liitännäisjäsenenä Pudasjärven kunta). Hanketta koordinoi Paltamon kunta ja siellä Paltamon viestintälukion rehtori Raili Kemppainen. Hanke on virallisesti päättynyt vuoden 2003 lopussa, mutta seurantatutkimus on jatkunut sen jälkeen. Projektin seurantatutkimuksen empiirinen osa on käsittänyt kolme opettajiin kohdistunutta tiedonkeruuta, joista kaksi on toteutettu v. 1999 ja 2001. Kolmas tiedonkeruu oli loka-marraskuussa 2004. Seurantatutkimuksen tehtävänä on ollut raportoida opettajien kokemuksia hankkeen etenemisestä ja käytännön vaikutuksista. Hankkeesta on tehty kolme osaraporttia: KAINUUN KYMPPI TIETOYHTEISKUNTAA TEKEMÄSSÄ Osa 1. Opettajien projektiin kohdistamat odotukset ja toimintaideat (1999) Osa 2. Ensimmäisen toimintavuoden kokemukset (2001) Osa 3. Kehittämishankkeen päättökartoituksen tulokset ja muutoskuvauksia vuosilta 1999-2004 (2005) Projektin kokonaisuus on raportoitu monografiana Atjonen, P. 2005. Tieto- ja viestintätekniikka yleissivistävän koulun pedagogisena haasteena. Joensuun yliopiston. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 95. Hanketta on esitelty aikaisemmin kahdessa kansainvälisessä konferenssissa (2001: ECER'01, Ranska/Lille ja 2001: Julis-01, Suomi/Joensuu) ja tullaan esittelemään kuluvana vuonna 2005 kahdessa kansainvälisessä konferenssissa (2005: NERA, Norja/Oslo ja ECER'05, Irlanti/Dublin). Myös kaksi artikkelia (suomeksi ja englanniksi) on kirjoitettu vuonna 2006.
Avainsanat / Suomi koulun kehittäminen
opettajankoulutus
tieto- ja viestintätekniikka
tietosuomi
Avainsanat / Englanti information and communication technology
information finland
school development
teacher education
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Itä-Suomen yliopisto 
Suora linkki Suora linkki