SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Opintiellä pysyminen - Koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen mekanismit ja lukivaikeudet - Opintiellä pysyminen. 2004 - 2011


Hankkeen nimi Opintiellä pysyminen - Koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen mekanismit ja lukivaikeudet 
Lyhenne Opintiellä pysyminen 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Alkamispäivä 01.02.2004 
Päättymispäivä 31.12.2011 
Vaihe Päättynyt
Kustannusluokka 300 000 - 600 000
Rahoituslähde Suomen Akatemia
Maa Suomi
Vaikutusalue Paikallinen
Tieteenalaluokittelu Tieteenala/Kasvatustieteet
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Tiivistelmä Tutkimushankkeessa Opintiellä pysyminen: Koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen mekanismit ja lukivaikeudet, pyritään selvittämään lukivaikeuksien ja matematiikan vaikeuksien ilmenemistä ja seurauksia ja tekemään johtopäätöksiä niistä mekanismeista, jotka yhdistävät nämä oppimisen ongelmat koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Oppimisvaikeudet ovat merkittävä haaste elinikäiselle kouluttautumiselle. Ongelmien täsmällinen tunnistaminen on usein puutteellista, eikä tutkimustietoa ole maassamme juurikaan olemassa siitä, millaista tuen nuoruusiässä pitäisi olla. Lisäksi on pyrkimyksenä selvittää, millaisia muita yksilöön ja ympäristöön liittyviä tekijöitä oppimisvaikeuksien ilmenemiseen ja syrjäytymiseen liittyy. Tutkimushankkeessa seurataan yhtä perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten ikäkohorttia (N=595) läpi toisen asteen koulutuksen kolmannelle asteelle tai työelämään. Vuonna 2016 osallistujien ollessa noin 28-vuotiaita tutkimukselle on haettu jatkorahoitusta tarkoituksena saada tietoa oppimisvaikeuksien pitkittäisvaikutuksista ja niistä mekanismeista, jotka johtavat niiden positiivisiin ja negatiivisiin seuraamuksiin aikuisiällä. Haastattelutiedon avulla pyritään myös selvittämään, miten oppimisvaikeudet ja niihin saatu tuki vaikuttavat myöhempiin koulutusvalintoihin, työuraan ja henkilökohtaisen elämän laatuun.
Avainsanat / Suomi koulutusura
lukivaikeudet
marginalisaatio
oppimisvaikeudet
Avainsanat / Englanti dyslexia
marginalization
mathematical problems
transition
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Itä-Suomen yliopisto 
Suora linkki Suora linkki 


auki Yhteistyökumppanit