SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen vahvistaminen. Art and skill oriented teacher education and research. - TaTu2. 2011 - 2014


Hankkeen nimi Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen vahvistaminen. Art and skill oriented teacher education and research. 
Lyhenne TaTu2 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Yliopiston muut asiantuntijat
Projektinumero S11627 
Alkamispäivä 01.08.2011 
Päättymispäivä 30.06.2014 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2011 
Kustannusluokka 300 000 - 600 000
Rahoituslähde EU
Maa Suomi
Vaikutusalueen tarkenne Etelä-Savo 
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Tiivistelmä In the School of Applied Educational Science and Teacher Education it has been carried out OpeArt -orientation as a development and research project called TaTu which has focused on arts and skills education. In 2012-2014 the Tatu 2-project tries to strengthen the meaning of arts and skills in teacher education and in the field of educational research. This means lifting up the quality and amount of international scientific publications and building a network for collaboration. Targets of the project are:
1) To develop still the arts and skills focused teacher education and research. This means wider and deeper collaboration in research networks, advance in the research quality and growing number of scientific publications.
2) To establish Integrated Arts and Skills as a minor subject and to stabilize its position as a strategic focus subject in the department.
3) To profile the research of arts and skills in the School of Applied Educational Science and Teacher Education as a nationally important area. This confirmes to increase the number of basic students as well as postgraduate students and also helps to get outside funding for research. This project will take place in Savonlinna campus as a research group of Arts and Skills, which will:
a)continue the research work in arts and skills and strengthen the professional expertise in the School of Applied Educational Science and Teacher Education so that Savonlinna campus will have better possibilities in national competition of students, postgraduate students and funding,
b)create a plan for long-lasting multidisciplinary research focusing in Arts and Skills, and
c)confirm the research made in the School of Applied Educational Science and Teacher Education to become as a nationally and internationally significant expertise.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa (SKOPE) Savonlinnassa on kehitetty luokanopettajien OpeArt-suuntautumisvaihtoehdossa taide- ja taitopainotteista opettajankoulutusta TaTu-hankkeessa vuosina 2009-2011. Tämän hankkeen Tatu 2 -jatkohankkeessa pyritään jo luotujen taide- ja taitoaineiden opetuksen uusien käytäntöjen sekä alkaneen tutkimustoiminnan vahvistamiseen osaston tutkimuksen painoalaksi ja kestäväksi osaksi SKOPE:n perustoimintaa. Tämä edellyttää Savonlinnan kampuksen taide- ja taitoaineiden tutkimuksen kansainvälisen tason nostamista ja yhteistyöverkoston vahvistamista. Tavoitteena on, että:
1) opettajien taide- ja taitoainepainotteiseen koulutukseen liittyvä tutkimus ja jatkokoulutus kehittyvät edelleen. Kehittyminen näkyy laaja-alaisempana ja laadullisesti korkeatasoisempana tutkimusverkostojen yhteistyönä ja entistä korkeatasoisempina taide- ja taitoaineiden opetukseen liittyvinä tieteellisinä julkaisuina sekä julkaisumäärän kasvuna,
2) integroiva taide ja taitokasvatus vakiinnuttaa asemansa osaston strategisena painoalana sekä
3) SKOPE:n tutkimustoiminta profiloituu kansallisesti merkittävällä tavalla taide- ja taito -ainepainotteiseksi. Tämä lisää perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden määrää ja parantaa SKOPE:n edellytyksiä kilpailussa ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta.
a)jatkaa
 TaTu:ssa
 käynnistettyä 
taide‐
ja
taitoaineisiin
 liittyvää 
tutkimustyötä ja 
vahvistaa
alan
asiantuntijuutta
 SKOPE:ssa 
siten,
että
 Savonlinnan kampuksella 
on
 edellytykset
 pärjätä
valtakunnallisessa
 kilpailussa opettajankoulutuksen 
aloituspaikoista ja jatko-opiskelijoista sekä sisäisestä että ulkoisesta rahoituksesta,
b) tuottaa tutkimus- ja rahoitussuunnitelma pitkäkestoiselle ja monitieteiselle taide- ja tai-topainotteiselle tutkimusohjelmalle ja
c) vahvistaa SKOPE:n tutkimustoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi eri-tyisasiantuntijuudeksi.


Rekisteröintiorganisaatio UEF/Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Savonlinna 
Suora linkki Suora linkki