SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Toimijuuden tuki: Koulutus- ja työsiirtymät, toimijuus ja ohjaus - Toimijuuden tuki. 2012 - 2015


Hankkeen nimi Toimijuuden tuki: Koulutus- ja työsiirtymät, toimijuus ja ohjaus 
Lyhenne Toimijuuden tuki 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Yliopiston muut asiantuntijat
Projektinumero 202010/24471 
Alkamispäivä 01.11.2012 
Päättymispäivä 30.04.2015 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2012 
Kustannusluokka 300 000 - 600 000
Rahoituslähde EU
Maa Suomi
Vaikutusalue Alueellinen
Vaikutusalueen tarkenne Myös kansallista merkitystä ohjausalan kehittämiseen 
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Yhteiskuntatieteet/Psykologia
Yhteiskuntatieteet/Sosiologia
Tiivistelmä Toimijuuden tuki-projekti on ohjauspalvelujen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti, jossa kehitetään ja tutkitaan koulutus- ja työsiirtymien toimijuuden tukea ja ohjauksen yhteistyötä sekä syvennetään ohjausosaamista. Koulutus- ja työelämä on muuntunut siirtymien ja katkosten koulutus- ja työmarkkinoiksi. Nuorilta ja aikuisilta edellytetään elämässä suunnaottoja ja muuntuvuutta. Ohjaustyö rakentuu tueksi koulutuksen ja työn siirtymätilanteissa sekä elämäntilanteiden muutoksissa. Yhteistyökumppaneina ovat työvoimapalvelut, koulut ja oppilaitokset, eri hallinnonalat (sosiaali-, terveys- ja nuorisotyö) sekä työnantajat. Projekti liittyy Manner-Suomen ESR-ohjelmaan ja Itä-Suomen suuralueosion toimintalinjaan 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen (ELY-keskus/OKM). Ohjauksen kehittämistarpeena on sektorirajat ylittävien monitoimijaisten yksilön ohjausprosesseja kannattelevan monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen. Suunniteltu hanke toimii kehittämistyötä kokoavana projektina, jossa ohjauskäytännön kehittämiseen yhdistyy koulutuksellinen ja tutkimuksellinen kehittämistyö. Projektin perusrakenteena toimii ohjauskäytäntö-tutkimusverkosto. Ohjaustoimijoiden oman työn kehittämisen tukena ovat työpajat, koostavat verkostotapaamiset, seminaarit ja tutkimustapaamiset. Verkostotapaamiset ja työpajat muodostavat orientoivan ja hyvin kiinteän toimintaa kokoavan kehittämisytimen. Projektissa toteutuu näin ollen samalla niin ydinkehittäminen kuin monikeskeinen kehittäminenkin. Projektin kohderyhmänä ovat ohjausalan toimijat: opinto-ohjaajat, työvoimaneuvojat ja ohjaustoimijat työvoimapalveluissa, opettajat ja kouluttajat kouluissa ja oppilaitoksissa perusopetuksesta yliopistoon, opinto-ohjaaja- ja opettajaopiskelijat, ohjausalan projektien toimijat sekä eri hallintosektorien (opetus, sosiaali- ja terveys, nuorisotyö) yhteistyötoimijat. Projektin välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat koulutuksessa olevat nuoret sekä koulutus- ja työsiirtymissä olevat nuoret ja aikuiset.
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus 
Suora linkki Suora linkki