SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Daisy äänioppikirjatutkimus - Daisy. 2012 - 2014


Hankkeen nimi Daisy äänioppikirjatutkimus 
Lyhenne Daisy 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Yliopiston muut asiantuntijat
Alkamispäivä 01.12.2012 
Päättymispäivä 30.06.2014 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2014 
Kustannusluokka 100 000 - 300 000
Rahoituslähde Muu kotimainen
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Tiivistelmä Äänioppikirjatutkimus toteutetaan Celia -kirjaston tilaustutkimuksena Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaineessa vuoden 2013 aikana. Tutkimuksen vastuuhenkilö Itä-Suomen yliopistossa on professori Leena Holopainen.Tutkimus kohdistuu niihin suomen- ja ruotsinkielisiin perusopetuksen (1.-9. luokat) oppilaisiin, jotka käyttävät tai ovat käyttäneet vuosien 2011-2012 aikana äänioppikirjoja opiskelunsa tukena. Äänikirjoja käyttävien oppilaiden lisäksi tutkimusjoukkona on näiden oppilaiden vanhempia, opettajia ja erityisopettajia sekä muita sellaisia opettajia, joilla on kokemusta äänioppikirjojen käytöstä. Tutkimus toteutetaan luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien osalta pääasiassa sähköisenä kyselynä, joka sisältää monivalintakysymyksiä, väittämiä ja avoimia kysymyksiä.Oppilaita lähestytään heidän vanhempiensa kautta pääasiassa postikyselynä, jolloin voidaan samalla postikyselyllä saada sekä loppukäyttäjien että heidän vanhempiensa käsitykset ja mielipiteet äänioppikirjojen käytöstä ja käytettävyydestä kotona.
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Erityispedagogiikka 
Suora linkki Suora linkki 


auki Rahoittajat