SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Työpaja nuorten risteysasemana vai uuden polun mahdollistajana?. 2014 - 2014


Hankkeen nimi Työpaja nuorten risteysasemana vai uuden polun mahdollistajana? 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Projektinumero S12478 
Alkamispäivä 01.01.2014 
Päättymispäivä 31.12.2014 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2013 
Kustannusluokka 20 000 - 50 000
Rahoituslähde EU
Maa Suomi
Vaikutusalue Alueellinen
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Tiivistelmä Selvityshankkeen toimenpiteet kohdistuivat Joensuun Nuorisoverstas ry:n työpajatoimintaan. Tehtävänä oli 1) kartoittaa työpajatoiminnan merkitystä nuorten elämässä, 2) jäsentää pajatoiminnan käytänteitä eri toimijoiden näkökulmasta ja 3) rakentaa moniammatillista asiantuntijaverkostoa kehittämistyölle. Selvitystyö toteutettiin (2014) osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden avulla. Toiminnallisen kehittämistyön menetelmiä hyödyntämällä hanke osallistui käytänteiden kokeiluun samalla toimijoita osallistaen. Vuoropuhelua käytiin syntyneen moniammatillisen toimijaverkoston ja yhteistyökumppaneiden kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lähestymistapa tuotti kartoittavaa tietoa kehittämistyölle ja toimintamalliehdotuksen. Hankkeesta tiedotettiin selvitystyön aikana ja sen päätyttyä. Keskustelua avattiin kohderyhmää ja sidosryhmiä koskevissa seminaareissa, tapaamisissa ja tiimipalavereissa. Näkökulmia ja löydöksiä tarkasteltiin koulutustilaisuuksissa ja tukijatapaamisissa. Hankkeen toimintatapa loi perustaa verkostomaiselle yhteistyölle. Tämä puolestaan tukee selvitystyön aikana kehkeytynyttä tutkimushanketta ja -ryhmää, jonka yhtenä tavoitteena on entistä parempi menetelmien ja ryhmätoiminnan ymmärtäminen syrjässä olevien nuorten ehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi.
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus 
Suora linkki Suora linkki 


auki Julkaisut
auki Tehtävät
auki Rinnakkaishankkeet