SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Promoting Youth Scientific Career Awareness and Its Attractiveness through Multi-stakeholder Co-operation - MultiCO. 2015 - 2018


Hankkeen nimi Promoting Youth Scientific Career Awareness and Its Attractiveness through Multi-stakeholder Co-operation 
Lyhenne MultiCO 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Yliopiston muut asiantuntijat
Yliopiston muut yksiköt
Alkamispäivä 01.08.2015 
Päättymispäivä 30.11.2018 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2015 
Kustannusluokka yli 1 000 000
Rahoituslähde EU
Maa Suomi
Vaikutusalue EU
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Yhteiskuntatieteet/Psykologia
Lisätiedot Viiden maan konsortio: Suomi, Viro, Iso-Britannia, Saksa, Kypros. Jokaisellla maalla on yrityskumppanit, koulukumppanit, kolmannen sektorin yhteistyökumppanit ja päättäjätason organisaatiokumppanit
Tiivistelmä Projektin tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan luonnontieteiden opiskelusta ja ohjata heitä pohtimaan luonnontieteellisten alojen valintaa. Tavoite saavutetaan pitkittäistutkimuksessa ja suunnittelemalla skenaarioita yhdessä kasvatustieteen, luonnontieteen, ohjauksen, psykologien, teollisuuden asiantuntijoiden, kolmannen sektorin toimijoiden, poliittisten päättäjien, vanhempien sekä koulun että koulun ulkopuolisten opettajien kanssa.
Projektissa painotamme oppilaiden näkökulmaa (mitkä skenaariot kiinnostavat oppilaita ja miksi). Sen vuoksi projektissa tutkimme millainen vaikutus ammattien esittelyyn perustuvalla luonnontieteiden opetuksella on oppilaiden luonnontieteellisten opintojen valintoihin, ammattitietoisuuteen ja asenteisiin alan ammatteja kohtaan. Projektissa tuotamme myös taustamateriaalia koulutuksen suunnittelun avuksi tutkijoille, opettajille, opettajankouluttajille sekä poliittisille päättäjille. Tutkimustulokset ja innovatiiviset skenaariot jaetaan muiden käyttöön verkkosivuilla sekä SCIENTIX sivustolla. Projektissa järjestämme myös yleisölle tilaisuuksia tietoisuuden lisäämiseksi luonnontieteellisen alan kehityksestä sekä ammateista.
Projektin tavoite on kulttuurisesti vastuullisen opetuksen avulla saada oppilaat arvostamaan koulun luonnontieteen opintojen valintoja ja vahvistaa oppilaiden työ- ja arkielämän taitoja. Lisäksi tavoittelemme kansalaisten tietoisuuden lisäämistä vastuullisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta ja luonnontieteisiin liittyvistä ammattiurista. Erityisesti motivoimme nuoria luonnontieteellisille ja teknologisille aloille. Pitkällä aikavälillä projektin tavoitteena on lisätä niiden opiskelijoiden määrää, jotka valitsevat luonnontieteisiin liittyviä ammatteja. Edelleen projekti edistää nuorten 21. vuosisadan taitoja kuten innovaatiotaidot, looginen päättelykyky sekä yhteistyötaidot.
Tutkimuksessa selvitämme opetuksen aloittavien skenaarioiden tehokkuutta oppilaiden sisäisen motivaation ja kiinnostuksen herättämisessä siten edistäen luonnontieteiden opiskeluvalintoja sekä tietoisuutta uravalinnoista. Tutkimuksessa
1. selvitämme aiemmat tutkimustulokset, jotta ymmärrämme ne tekijät, joille skenaariot perustuvat, ja osallistumme tilannesidonnaisen opetuksen tutkimiseen selvittämällä luonnontieteitä ja ammatteja esittelevien skenaarioiden merkitystä oppilaan oppimiseen sekä oppilaiden opiskelu- ja uravalintoihin
2. muunnamme projektissa hankitun tiedon konkreettiseksi kouluopetukseksi tarjoamalla opettajille tutkittua tietoa, houkuttelevia skenaarioita, luonnontieteilijöiden erityisesti naisten tarinoita, sekä lisäämme tietoisuutta moderneista ammateista pyrkien osoittamaan niiden moninaisuuden ja herättämään oppilaiden kiinnostuksen luonnontieteiden opiskelua kohtaan
3. tarjoamme tutkijoille ja teollisuuden asiantuntijoille sekä poliittisille päättäjille tutkittua tietoa oppilaiden näkemyksistä ja kiinnostavasta lähestymistavasta, jolla voidaan lisätä tietoisuutta luonnontieteellisistä ammateista ja järjestämme tapahtumia yleisölle tietoisuuden lisäämiseksi luonnontieteen kehittymisestä sekä ammattiurista.

Avainsanat / Suomi luonnontieteiden opetus ja oppiminen
Avainsanat / Englanti science education
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Joensuu 
Suora linkki Suora linkki 


auki Rahoittajat
auki Yhteistyökumppanit