SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Teacher-researchers¿ and students¿ subjectivities and agency at ¿enterprise university¿. 2015 - 2018


Hankkeen nimi Teacher-researchers¿ and students¿ subjectivities and agency at ¿enterprise university¿ 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Alkamispäivä 01.10.2015 
Päättymispäivä 31.08.2018 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2016 
Rahoituslähde Perusrahoitus
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Lisätiedot Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston aikuiskasvatustieteen tutkijoiden Karin Filanderin ja Katriina Tapanilan kanssa.
Tiivistelmä Aineistonkeruuvaiheessa olevassa hankkeessa tarkastellaan narratiivis-diskursiivisesti rakentuvia tutkija-opettajien ja opiskelijoiden subjektiviteetteja ja toimijuuden tiloja ¿yritysyliopiston¿ kontekstissa kysely- ja haastatteluaineistojen pohjalta. Miten uusliberalistinen diskurssi ja diskursiiviset käytännöt muokkaavat tutkija-opettajien ja opiskelijoiden subjektiviteetteja ja toimijuutta nyky-yliopistossa? Millaista akateemista ja/tai yrittäjämäistä subjektiviteettia ja siihen kietoutuvia kykyjä nyky-yliopistossa tuotetaan ja edellytetään? Millaisia toimijuuden tiloja erilaisille toimijoille on tarjolla? Millaisia sosiaalisia eroja (mm. suhteessa ikään, sukupuoleen, luokkaan, työsuhteeseen) uusliberalistiset diskursiiviset käytännöt yliopistossa rakentavat? ¿
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus 
Suora linkki Suora linkki