SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Matkalla sujuviksi laskijoiksi. 2012 - 2017


Hankkeen nimi Matkalla sujuviksi laskijoiksi 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Yliopiston muut asiantuntijat
Alkamispäivä 01.09.2012 
Päättymispäivä 31.07.2017 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2016 
Rahoituslähde Perusrahoitus
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Psykologia
Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Tiivistelmä Tässä interventiotutkimuksessa (yleinen ja tehostettu tuki) tavoitteena on vahvistaa oppilaiden matematiikan taitoja kiinnittämällä tietoisesti huomiota matemaattiseen ajatteluun (opettajien ja oppilaiden) sekä laskustrategioiden systemaattiseen opet-tamiseen ja monipuoliseen käyttöön alkuopetuksessa sekä seurata oppilaiden las-kutaitojen, laskustrategoiden kehittymistä sekä matematiikan minäkäsitystä myö-hempien kouluvuosien aikana. Seurantatutkimusaineistot on kerätty ja interventiot toteutettu ensimmäisen luokan syksyllä yleisenä tukena ja toisen luokan keväällä tehostettuna tukena. Oppilaiden matematiikan taitojen, laskustrategoiden kehitystä ja matematiikan minäkäsitystä on seurattu neljännen luokan keväällä.
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Erityispedagogiikka 
Suora linkki Suora linkki