SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Kansalaisopiston tuottamat sivistyshyödyt kuntakontekstissa - KASTU. 2017 - 2018


Hankkeen nimi Kansalaisopiston tuottamat sivistyshyödyt kuntakontekstissa 
Lyhenne KASTU 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Projektinumero 65572 
Alkamispäivä 01.09.2017 
Päättymispäivä 31.12.2018 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2017 
Rahoituslähde Muu kotimainen
Maa Suomi
Vaikutusalue Valtakunnallinen
Vaikutusalueen tarkenne Erityisesti Joensuu, yleistettävissä koko maahan 
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Kasvatustieteet
Yhteiskuntatieteet/Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Tiivistelmä Kansalaisopiston tuottamat sivistyshyödyt ja sosiaalinen tuottavuus kuntakontekstissa (KASTU) ¿ tutkimushanke toteutetaan Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella. Sen rinnalla on käynnissä samaan aiheeseen liittyvä, laadullista aineistoa enemmän hyödyntävä tutkimushanke Työväen- ja kansalaisopisto, opiskelu-urat ja sosiaalinen tuottavuus (TOSTU) Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Tutkimukset toteutetaan yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton kanssa, ja ne ovat jatkoa aikaisemmalle esitutkimukselle, jossa arvioitiin kansalaisopistojen taloudellisesta tuottavuutta (Manninen 2016). Uusissa hankkeissa on tavoitteena syventää empiiristä aineistoa ja arvioida sen avulla, saavatko aikuisopiskelun tuottamat hyödyt aikaan myös taloudellisia, rahassa mitattavissa olevia vaikutuksia. Laadullista aineistoa kerätään kolmen kansalais- ja työväenopiston opiskelijoilta, laajempi lomakekyselyllä tapahtuva seuranta-aineiston keruu toteutetaan yhden tapausopiston (Joensuun seudun kansalaisopisto) ja sen sijaintikunnan (Joensuu) kontekstissa. Tavoitteena on arvioida (1) kansalaisopisto-opiskelun osallistujille ja yhteiskunnalle tuottamia laajempia hyötyjä ja (2) näiden aikaansaamia taloudellisia vaikutuksia kuntalaisille ja kunnalle hyödyntäen investoinnin sosiaalinen tuottavuus ¿analyysia (Social return of investment, SROI). Aikuisopiskelun ja etenkään kansalaisopistojen sosiaalista tuottavuutta ei ole aikaisemmin tutkittu tästä näkökulmasta. KASTU-hankkeessa kyseessä on seurantatutkimusasetelmaan pohjautuva monimenetelmällinen tapaustutkimus, jossa kansalaisopiston tuottamia hyötyjä ja sosiaalista tuottavuutta arvioidaan yhden tapausopiston avulla, mutta tulokset ovat yleistettävissä koko opisto- ja kuntakenttään. Tutkimus tuottaa uutta tietoa sivistystointa ja kuntalaisten hyvinvointia koskevan kunnallisen päätöksenteon ja keskustelun pohjaksi, avaamalla mm. niitä mekanismeja joilla kansalaisopisto-opiskelu voisi tukea esimerkiksi osallistujien työllistymisvalmiuksia ja hyvinvointia, ja sitä kautta tasapainottaa myös kuntataloutta.

Manninen, J. (2016). Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys. Kansalaisopistojen liiton julkaisuja 2. Helsinki: Kansalaisopistojen liitto KOL. www.kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/02/2015_kansalaisopisto-opiskelun_hyodyt.pdf

Mitä kansalaisopisto tuottaa? Polemiikki 3/2017, 22-26. http://kaks.fi/polemiikki-lehti/
Avainsanat / Suomi hyödyt
kansalaisopisto
social return of investment SROI
Internet-osoitteet http://www.uef.fi/web/kapsy/kasvatustiede-ja-aikuiskasvatustiede/tutkimus
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus 
Suora linkki Suora linkki