SoleCRISSiirtymälinkkiEtusivuSiirtymälinkkiKäyttöohjeSiirtymälinkkiKirjautuminen

Hanke
      
Tämä on hankkeen katselusivu. Tällä sivulla voit katsella hankkeen perustietoja. Jos haluat päästä muokkaamaan hankkeen tietoja, siirry hankkeen muokkaussivulle alalaidassa olevalla siirtymis-toiminnolla. Tai jatka järjestelmän käyttöä menusta.


Nuorten toipuminen nuorisopsykiatrisessa hoidossa. 2000 - 2007


Hankkeen nimi Nuorten toipuminen nuorisopsykiatrisessa hoidossa 
Vastuuhenkilö
Vastuuyksikkö
Alkamispäivä 01.01.2000 
Päättymispäivä 31.12.2007 
Vaihe Päättynyt
Sopimusvuosi 2011 
Kustannusluokka 20 000 - 50 000
Rahoituslähde Suomen Akatemia
Maa Suomi
Vaikutusalue Muu kansainvälinen
OKM:n tieteenalaluokittelu Yhteiskuntatieteet/Psykologia
Tiivistelmä Prospektiivisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää strukturoitujen mittausmenetelmien avulla psykiatriseen osastohoitoon tulevien nuorten kliinisten oireiden, kognitiivisten toimintojen, minäkuvan ja perhe- ja hoitosuhteiden muutoksen kautta nuorten toipumista nuorisopsykiatrisessa hoidossa. Tutkimuskohteena ovat 63 Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian suljetuille osastoille hoitoon otettua 13¿18-vuotiasta nuorta, heistä 40 on tyttöjä ja 23 poikia. Tutkimusaineisto kerättiin 1997¿1999 osana Kuopion yliopiston Psykiatrian klinikan Kliinistä Laatuprojektia ja siitä on julkaistu väitöskirja vuonna 2007.
Aineistosta on jo julkaistu 4 osatyötä, joissa vertailtiin sukupuolen ja yhteistyösuhteen, masennusta potevien ja käytöshäiriöisten nuorten sekä itsemurhaa ei- ja yrittäneiden nuorten toipumista osastohoidon kestäessä. Poikia luonnehti väkivaltainen ja tuhoava käyttäytyminen. Tytöillä oli enemmän ikätovereita ja ristiriitaisemmat perhesuhteet kuin pojilla. Nuorten psykososiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky paranivat osastohoidon aikana. Hyvä hoitosuhde ja useammat terapiakerrat edistivät hyvin kognitiivista toipumista. Depressiivisten nuorten minäkuva, erityisesti ruumiinkuva, sekä kanssakäyminen perheen kanssa paranivat osastohoidossa enemmän kuin käytöshäiriöisten nuorten. Itsemurhaa yrittäneet sitoutuivat hoitoonsa yhtä kiinteästi kuin muut ei-psykoottiset nuoret. On kiinnitettävä erityistä huomiota terapeuttisen hoitosuhteen ja perhesuhteiden hoitamiseen. Kodin, koulun ja moniammatillisen hoitotiimin yhteistyö sekä potilaiden huolellinen arviointi on perusteltua. Tämän seurantatutkimuksen tuloksia voidaan käyttää nuorisopsykiatrisen hoidon interventioiden kehittämiseksi
Rekisteröintiorganisaatio UEF/Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Psykologia 
Suora linkki Suora linkki