University of Eastern Finland

Vanha SoleCris on poistettu käytöstä / The old SoleCris has been decommissioned


Uusi SoleCris löytyy täältä / New SoleCris here:

--> UEF CRIS
--> Tiedote vanhan SoleCrisin poistumisesta
--> Tietoa UEF CRIS -tutkimustietojärjestelmästä